Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.schaduwrijk.nl.

 

Gebruik van de website
Door gebruik te maken van de website en/of de informatie op deze website ga je akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in deze disclaimer.

 

Beschikbaarheid van de website
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

 

Informatie van derden
Op de website worden links opgenomen van derden, wat niet automatisch betekent dat wij dergelijke websites jou aanbevelen. Wij nemen geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het gebruik en de inhoud van de vermelde websites. Daarnaast worden er mogelijk reacties getoond van bezoekers. Voor inhoud van deze reacties kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Wel worden reacties voor plaatsing gecontroleerd of de inhoud van toegevoegde waarde is, waarbij wij het recht behouden om zonder opgaaf van reden, reacties niet toe te laten dan wel te verwijderen.

 

Gebruik van de informatie
Op alle informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s, berust copyright. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden en/of online/offline te verspreiden zonder bronvermelding. In een bronvermelding dien je altijd op te nemen: de naam van de auteur, de naam van de website en een link naar het webadres waarop de oorspronkelijke informatie te vinden is. Je mag de informatie op deze website wel afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik.

 

Aanpassingen in de voorwaarden
Wij behouden ons het recht deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen, zonder vooraankondiging, op deze webpagina worden verwerkt.