Hoe reset je een Somfy (io/RTS) motor?

Somfy motor resetten en in fabrieksstand zetten

Het kan noodzakelijk zijn om een Somfy motor te resetten als je installatie bij het programmeren in de war is geraakt of je wilt een motor opnieuw instellen omdat de zonweringsinstallatie is gewijzigd. Je kunt de motor in de fabrieksstand zetten door hem te resetten.
Leer hier hoe je dit doet. En we laten je veel voorkomende problemen zien bij het resetten.

 

De reset: twee-acht-twee spanningsonderbreking

Om een motor te resetten moet je toegang hebben tot de stroomtoevoer van de motor.  Bijvoorbeeld bij de stekker en het stopcontact of via de meterkast. Let er bij het schakelen via de meterkast wel op dat je mogelijk niet meerdere motoren tegelijk gaat resetten. Dat kan de mogelijk de gehele zonweringsinstallatie in de war brengen.

 

Volg deze stappen om een reset uit te voeren:

  1. Haal 2 seconden de stekker uit het stopcontact.
  2. Doe de stekker weer in het stopcontact en wacht 8 seconden.
  3. Haal opnieuw 2 seconden de stekker uit het stopcontact.
    De motor zal nu een korte op-en-neer beweging maken om te laten weten dat het tot zover is gelukt.
  4. Druk nu de PROG-toets in op de achterkant van je afstandsbediening en hou deze ongeveer 7 seconden vast totdat de motor twee keer een korte op-en-neer beweging maakt.
    Deze motor is nu ge-reset en staat weer in de stand zoals deze vanaf de fabriek is geleverd. Vanaf hier kun je de motor weer gaan programmeren.

Somfy motor resetten door deze spanningsonderbreking uit te voeren
Druk op de achterkant de PROG-toets in en hou deze 7 seconden vast tot de motor een korte op-en-neer beweging maakt

De volgende problemen kunnen ontstaan bij het resetten van de motor:

 

De motor reageert niet na het uitvoeren van de twee-acht-twee spanningsonderbreking.

Het komt niet op nauwkeurigheid aan wat betreft het aantal seconden die je moet aanhouden bij de spanningsonderbrekingen. Maar zijn de onderbrekingen te kort of te lang, dan zal een reset niet kunnen gebeuren. Probeer zo goed mogelijk deze stappen uit te voeren.

Nogmaals een reset proberen uit te voeren.

Als je probeert om twee keer een reset uit te voeren, dan zal dat niet lukken. Simpelweg omdat de motor al in zijn fabrieksstand staat, kun je deze niet meer opnieuw in de fabrieksstand zetten. Vanaf hier kun je de motor programmeren door de OP en NEER toetsen tegelijk in te drukken. Na een korte beweging van de motor kun je het programmeerproces verder afmaken.

De reset niet volledig uitvoeren waardoor het lijkt alsof resetten niet mogelijk is.

Na de spanningsonderbreking is het noodzakelijk om de PROG-toets zo'n 7 seconden vast te houden voor een dubbele op-en-neer beweging. Schrik je bijvoorbeeld omdat de motor begint te lopen of de motor lijkt niet te stoppen, kan het gebeuren dat je daardoor het resetproces niet afmaakt. In dat geval moet je de motor opnieuw resetten om hem in de fabrieksstand te krijgen.

Tijdens het uitvoeren van de twee-acht-twee spanningsonderbreking volgt na de eerste onderbreking direct een beweging beweging van de motor.

Gaat de motor direct lopen na de eerste spanningsonderbreking, dan zit de motor niet in de fabrieksstand en is de motor ook niet volledig geprogrammeerd. Maar ergens tussen deze twee posities in. Druk in dit geval de STOP-toets in tot de motor een korte beweging maakt. Vanaf hier kan een reset wel uitgevoerd worden.

 

Naar het overzicht met artikelen

 

Was dit een antwoord op je vraag?

Rating: 5 sterren
1 stem